Stránky byly naposled aktualizováný 20.10.2020 v 18:09
Akce, události, oznámení, pozvánky…

Co se událo v obci

Podle pověstí slavil posvícení poprvé král Šalamoun u příležitosti zasvěcení nového chrámu. Uspořádal tehdy velkou hostinu, jíž dalo jméno právě vysvěcení svatostánku. Výraz „posvícení“ tedy znamená totéž co „posvěcení“. Dostavba kostela byla pro celou obec v dávných dobách mimořádnou událostí, protože jeho stavbě obyvatelé věnovali mnoho práce a dle možností vynaložili i nemálo peněz. Nejinak tomu bylo i v našich Morašicích. Církev zpravidla sama kostely nestavěla, ale po dokončení kostel převzala a starala se o jeho provoz i údržbu. Kostel jako takový je určen pro službu církvi a Bohu. Po dokončení stavby ale kostel nemohl být hned použit pro slavení bohoslužeb. Nejprve se musel slavnostním způsobem vyjmout ze světské sféry a „posvěcením“ jej slavnostně vyčlenit pro bohoslužby. Výroční slavnost posvěcení kostela se později přenesla na slavnost světskou se slavnostním obědem a lidovou tancovačkou u máje. Postupně k oslavě posvícení přibyli i různé zábavní parky, které nikdy neměly s náboženskou tradicí pražádnou souvislost. Vzhledem k tomu, že jsme si v morašickém kostele i letos mohli, v rouškách a beze zpěvu, připomenout onu událost „posvěcení“, která se udála v dávných časech, tak jsme o to letošní posvícení nepřišli. V důsledku pandemie jsme letos přišli pouze o to „posvícení světské“.

 zapsal kostelník Emil VEIS

Jako morašický knihovník jsem se rozhodl, že se zapojíme do Sovíkova putování a podpoříme tak rozvoj čtenářské gramotnosti dětí, které organizuje akční plán vzdělání v OPR Znojmo ve spolupráci s Městskou knihovnou Znojmo. Po domluvě s vedoucí regionálního oddělení paní Kateřinou JUŘICOVOU jsem si Městské knihovně Znojmo vyzvedl Sovíka.

         V pátek dne 9. 10.2020, krátce po 16 hodině, jsem v morašické knihovně přivítal 12 dětí do 15 roku věku a několik rodičů, kteří přivedli ty nejmenší děti. Podpořit nás přišla také starostka obce. Účast dětí školního i předškolního věku mě v době korona virové pandemie velmi mile překvapila a také připravila jednu starost navíc. Prostory morašické knihovny jsou omezené a v souvislosti s korona virovým opatřením tam nesmí být počet účastníku více jak deset.

         Vzhledem k tomu, že bylo velmi pěkné počasí, tak jsme akci operativně přesunuli před knihovnu, kde je povolena akce o 20 účastnících. Roušky a dezinfekce byly samozřejmostí. Požádal jsem jednu z pravidelných návštěvnic naší knihovny, aby ke čtení vybrala knižní titul podle svého uvážení. Ukázalo se, že měla šťastnou ruku. Z knihy autorky Ivany PEROUTKOVÉ s názvem „Anička a cirkus“ jsem dětem na úvod přečetl jeden celý příběh. Poté se ke čtení aktivně hlásily i další děti. Četli úplně všichni, kdo číst uměli a předškoláci jim se zájmem naslouchali. O závěrečné čtení jsem požádal starostku, která je povoláním učitelka. Ta také děti symbolicky oznámkovala výbornou.

         Sovík během čtení měnil svého majitele a také jsme s ním udělali několik fotek. Na závěr akce jsem pozval všechny děti do knihovny, aby si rozebraly dárky a bonbony, které jsem pro ně zakoupil. Rozešli jsme se s příslibem, že bychom někdy rádi ve společném čtení pokračovali.

Ve čtvrtek dne 30. července 2020 se v morašickém kostele svaté Anny konala pravidelná čtvrteční bohoslužba se začátkem v 19 hodin.

         Nepsal bych o ní, kdyby se nevymykala z běžnosti. Mši svatou, s gregoriánským chorálem, slouženou netradičně v latinském jazyce celebroval hostěradický farář R. D. Mgr. Josef DVOŘÁK. Její výjimečnost byla v tom, že k nám zavítala Svatomichalská gregoriánská schola z Brna. Je to desetičlenný mužský chrámový sbor, založený v roce 1994. Sbor vede sbormistr RNDr. Josef GERBICH. Každoročně hostují v mnoha kostelích, chrámech a katedrálách po celé republice. Vystoupení v Morašicích bylo jejich v pořadí 28 vystoupení od začátku tohoto roku. Dvacítku přítomných místních podpořili také někteří občané z Trstěnic, Višňového, Hostěradic a Horních Kounic. Po skončení mše následoval zpěv nešpor v podání scholy. Pro nás přítomné to byl nezapomenutelný a krásný kulturní prožitek. V sobotu při večerní mši svaté zpívala schola ve Skalici, v neděli pak při mších v Hostěradicích, Džbánicích a Trstěnicích.

Zapsal kostelník Emil VEIS

AKCE SCHOLY ODKAZ NA WEBOPVOU ADRESU

http://smgs.cz/akce/choral.htm?fbclid=IwAR2EV6CVMDzCDdcGeQhC05PW3DS_RNKGRh1cSaOOGrKdoIM-ZAk3fXNzlOo#0

https://www.google.com/search?q=Svatomichalsk%C3%A1+gregori%C3%A1nsk%C3%A1+schola&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwitqoes2PvqAhVQ6aQKHe-xCW0Q_AUoAnoECAsQBA&biw=1920&bih=938#imgrc=1mgFUzr8OWnRrM

Na výroční den svátku svaté Anny, který v letošním roce 2020 připadl na neděli, se v našich Morašicích konala tradiční pouť. Do místního kostela přišli na slavnostní mši jak místní, tak i mnoho rodáků a také přespolní občané. Překrásnou květinovou výzdobu aranžovala rodačka Marie Tesařová, která tuto činnost koná celoročně již pár desetiletí. V takto květinami vyzdobeném kostele a místním duchovním centru se konala slavnostní mše svatá zakončená tradičně papežskou hymnou a naší státní hymnou. Po nich následovala píseň k patronce svaté Anně “Tisíckrát buď pozdravena … ” Všichni přítomní jsme tak pospolu prožili nejdůležitější hodinu z celého nedělního poutního dne.
Kostelník Emil VEIS.
Kalendář
Říjen 2020
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
28.9.202029.9.202030.9.20201.10.20202.10.20203.10.20204.10.2020
5.10.20206.10.20207.10.2020 8.10.2020

Kategorie: Rok 2020Pozvánka - schůze zastupitelstva

9.10.202010.10.202011.10.2020
12.10.202013.10.202014.10.202015.10.202016.10.202017.10.202018.10.2020
19.10.202020.10.202021.10.202022.10.202023.10.202024.10.202025.10.2020
26.10.202027.10.202028.10.202029.10.202030.10.202031.10.20201.11.2020
Užitečné odkazy