Stránky byly naposled aktualizováný 20.10.2020 v 18:09
Akce, události, oznámení, pozvánky…

Knihovna

Morašická knihovna je zase o krok blíže ke svým čtenářům. Knihovník oznamuje svým čtenářům a uživatelům webu, že byl zprovozněn on-line katalog regionálních knihoven, mezi něž se řadí i ta naše. Čtenáři si tak mohou ze svých domovů vyhledat knihy, které si chtějí přečíst. Jestli je má morašická knihovna ve svých regálech, tak právě k tomu tento vyhledávač slouží. On-line katalog je součástí webových stránek městské knihovny Znojmo. Do připravených polí formuláře stačí zadat hledanou knihu či autora, a poté stisknou tlačítko HLEDEJ. Pokud vyplníte více řádků, je to jen k dobru věci. Pokud hledanou knihu morašická knihovna mít nebude, můžete hledat v databázích dalších 77 regionálních knihovnách po celém okresu, nebo v samotné databázi knihovny Znojmo. Stačí kliknout na příslušnou knihovnu a při zadávání postupovat stejně. Ještě nikdy v minulosti nebyla kniha blíže čtenářům, jako nyní. Využijte této příležitosti a zvyšujte si své vzdělání a přehled. Webová adresa on-line katalogu morašické knihovny je tato:

 

https://baze.knihovnazn.cz/katalog/morasice/baze.htm

Vážení občané,
 
zvu do knihovny pamětníky, kteří mají různé dokumenty či věci, nebo si pamatují různé příběhy z naší obce Morašice týkající se dob svého mládí, dob II. světové války i doby vzniku Jednotného zemědělského družstva , aby přišli v pátek dne 14. září 2018 v době od 14 do 16. hodin do místní knihovny. Bude zde, v rámci komunitní knihovny, zahájen projekt na téma LOKÁLNÍ HISTORIE, vyhlášený Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Srdečně Vás zve místní knihovník.
 

https://www.martinus.cz/denneprectenychknih

Vážení registrovaní čtenáři knihovna Morašice.
V přiloze naleznete přihlášku pro jednotlivce do literární soutěže Jižní Morava čte 2018 na téma: „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let

ATT00010.pdf

ATT00010.doc

ZASTUPITELÉ ODMÍTLI PODPOŘIT II. etapu projektu místní knihovny.

          V lednu měla přípravami a domluvou začít II. etapa výše uvedeného projektu. Zastupitelé ale rozhodli jinak.

         Svého zřizovatele jsem prosebnou žádostí požádal o spolupráci. Zastupitelé na ni zareagovali negativně a rozhodli, že II. etapu nepodpoří a také se jí nezúčastní. Tímto celý slibný projekt pozastavili a ukázali, že nejsou nakloněni spolupráci s knihovnou a zřejmě nechápou poslání  komunitních knihoven jako takových. Je nyní na nich, aby svůj negativní odmítavý postoj objasnili také Vám, to je veřejnosti.

CO JE TO KOMUNITNÍ KNIHOVNA?

         Komunitní knihovny mají nabízet spoluobčanům, v místech bydlišť i jiné vyžití, než je jenom pouhé půjčování knih. Mají nabízet různým zájmovým skupinám občanů prostor pro společné setkávání, tvoření, zábavu a podobné aktivity. Také proto jsem se jako knihovník vždy snažil, a dosud snažím, každoročně uspořádat několik kulturních, tvořivých a společenských akcí pro děti, dospělé i širokou veřejnost a také přestavit spoluobčany a jejich ruční tvorbu a šikovnost v různých oblastech lidského dění. A jsou to akce hojně navštěvované. Právě v této oblasti činnosti knihovny jsem požádal zřizovatele o spolupráci a výpomoc, protože na víc jenom sám nestačím.

         Zmíněnými akcemi jsem, jako knihovník, naplňoval a neustále naplňuji poslání komunitní knihovny. Mohu říci, že mnohdy je příprava akce časově velmi náročná ale rozhodně se vyplatí. Přijde-li několik desítek občanů, je to velká odměna za vynaloženou práci a obětovaný volný čas. Komunitní knihovny zjišťuji potřeby všestranného vyžití těm, kteří v jejím okruhu žijí. Žádná komunitní knihovna tak nemůže být kopií jiné.

         Co je úkolem komunitních knihoven, potažmo i jejich zřizovatelů si můžete prostudovat na těchto několika webových adresách:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunitn%C3%AD_knihovna

https://duha.mzk.cz/clanky/cesta-ke-komunitni-knihovne

         Jako knihovník podám prosebnou žádost II. etapy po podzimních komunálních volbách znovu. Věřím, že zastupitele, které si zvolíme, budou vstřícnější ke knihovně, kulturním a vzdělávacím akcím a budou chápat a také i osobně podporovat poslání komunitní knihovny, která je tu nejen pro čtenáře, ale pro celou naši obec. Do řad zastupitelstva se vstupuje také proto, že zastupitel je ten, kdo občanům poslouží a měl by občanům všemožně pomáhat, obětovat pro ně něco ze svého osobního pohodlí a času. Úloha zastupitele nekončí jen účastí na schůzích a zvednutím ruky při hlasování. Je jen na každém z nás hledat ke komunitní knihovně  cestičky a vytvářet skupinky občanů různých zájmů, kteří se budou scházet pod záštitou knihovny a jejího zřizovatele. Pokud budete mít zájem se v rámci libovolné aktivity scházet, jako malá komunitní skupinka, tak knihovna má pro Vás vždy otevřené dveře. K tomu stačí jen domluva s knihovníkem. Realizace II. etapy se tímto rozhodnutím zastupitelstva odkládá.

 

Kronika_II_etapa

Po I. etapě projektu „KNIHY A KNIHOVNA BLÍŽE VÁM ČTENÁŘŮM“ jsem na webových stránkách slíbil, že Vás budu včas informovat o dalších etapách. V dalším kroku jsem předložil zastupitelům tuto prosebnou žádost.

Vážení zastupitelé.

         Zřizovatelem Místní knihovny v Morašicích je Obec Morašice. Proto jsem se rozhodl oslovit Vás zastupitele a požádat Vás o pomoc formou zapojení se do tohoto dlouhodobého III. etapového projektu s názvem „KNIHY A KNIHOVNA BLÍŽE VÁM ČTENÁŘŮM“.

         Předkládám Vám k prostudování statistiku Místní knihovny v Morašicích od roku 1976 až do současnosti. Z ní je zřejmé, že neustále klesá počet čtenářů, hlavně z řad mládeže a také klesl počet výpůjček knih. V současnosti knihovna eviduje celkem 26 čtenářů, z toho 7 do 15. roku věku. Z uvedeného počtu ale knihovnu navštěvuje pravidelně jen 5 čtenářů převážně penzijního věku, z dětí do 15 roků pravidelně nikdo. Knihovna také nemá od 15. do 45. roku věku žádného pravidelného čtenáře. Což je jistě velký důvod k zamyšlení

         Na mou osobní prosbu vznesenou na základě stížnosti čtenářů, že v knihovně jsou jen samé staré knihy, nám Městská knihovna Znojmo darovala 140 zajímavých a obsahově hodnotných knih vydaných po roce 2000. Tento dar jste jako zastupitelé podpořili a schválili, což je jen a jen dobře. Navíc nám Městská knihovna Znojmo do výměnného fondu zapůjčila dalších 85 knih různých žánrů. Místní knihovna Morašice tak vyšla čtenářům velmi vstříc a sliboval jsem si od toho zvýšení počtu čtenářů a také výpůjček.

         Jak ale od ledna do konce listopadu roku 2017 ukázala praxe, tak celkem 225 nových knih nemá v Morašicích čtenáře!!! Není tedy vůbec pravdou, že na vině byl zastaralý knihovní fond. Jako knihovník jsem se samozřejmě nad statistikou a přístupem místní veřejnosti ke knihovně dlouze zamýšlel a po konzultaci s kolegy, kterým také různými akcemi vypomáhá jejich zřizovatel, vytvořil III. etapový projekt, ze kterého jsem již realizoval I. etapu. Je proto zcela na místě že nyní hledám také pomoc u svého zřizovatele, kterým je obec, aby podala knihovně pomocnou ruku.

         Žádám proto Vás zastupitele abyste se do II. etapy tohoto projektu zapojili všichni. Na základě prostudování statistiky jsem usoudil, že místní veřejnost si, v době mého působení ve funkci knihovníka, oblíbila kulturní a vzdělávací akce a právě proto by bylo vhodné zaměřit se právě na ně. Každý ze zastupitelů by připravil jednu zajímavou vzdělávací, tvořivou či jinou akci související s knihou, o které si myslíte, že by mohla oslovit širokou morašickou veřejnost a inspirovat ji k větší účasti. Tyto akce by byly garantované obcí, což má jistě větší váhu, než akce samotného knihovníka. Vše ale ponechám na Vašem přístupu a vstřícnosti ke knihovně, knihovníkovi a uživatelům knihovny.

  1. etapa bude zahájena nástupem roku 2018. Leden by byl měsícem příprav, po kterém by se uskutečnilo celkem 7 akcí v těchto měsících:

          únoru, březnu, dubnu, květnu, červnu

prázdninové měsíce červenec a srpen by byly bez akcí a poslední dvě akce by se uskutečnily v měsících

         září a říjnu

         Realizací této II. etapy by se rozšířil počet kulturních, vzdělávacích, tvořivých či jiných akcí pro morašickou veřejnost, na nichž by se podílel i svou měrou zřizovatel knihovny. Což je jistě dobré a v zájmu obce.

         Akce s názvem „KNIHY A KNIHOVNA BLÍŽE VÁM ČTENÁŘŮM“ bude zakončena v roce 2019 III. etapu, do které se zapojí všichni čtenáři a také ostatní občané.

O dalším postupu Vás budete zase dále informovat.

STATISTIKA KNIHOVNY MORAŠICE od roku 1976

2017_12_14_Knihovna_statistikyi

KNIHY A KNIHOVNA BLÍŽE VÁM ČTENÁŘŮM

         Místní knihovna v Morašicích, je po jepičím životě posledně vzniklé kulturní komise, jedna z mála subjektů, která pořádá pro veřejnost ryze kulturní akce se zaměřením na tvořivost. A kulturního vyžití v této oblasti je po pravdě, v našich Morašicích, žalostně pomálu.

        Proto jsem se jako dlouholetý knihovník nechal inspirovat různými zajímavými aktivitami kolegů knihovníků z celé republiky a připravil jsem tří etapový projekt s názvem „KNIHY A KNIHOVNA BLÍŽE VÁM ČTENÁŘŮM“. Je to zcela nový projekt Místní knihovny v Morašicích, který se skládá ze tří etap.

         Do I. etapy se zapojí sám knihovník, do II. etapy pak zřizovatel knihovny a do III. etapy Vy sami čtenáři a návštěvníci knihovny. Cílem tří etapového projektu je podnítit morašickou veřejnost v zájmu o knihu a rozšířit v Morašicích počet kulturních akcí podněcující k zamyšlení a zručnosti.

         I.etapa projektu „KNIHY A KNIHOVNA BLÍŽE VÁM ČTENÁŘŮM“.

Pro jakoukoliv akci je jistě dobré a inspirující, když sám iniciátor jde příkladem. Tato aktivita zrála delší dobu a byl jsem jí inspirován při jedné návštěvě v centru našeho k

Vážení občané

rajského města Brna, kde podobnou aktivitu organizuje projektová manažerka Knihovny Jiřího Mahena Eva Vojtíšková, kterou zase inspirovaly podobné veřejně přístupné knihovny v různých evropských městech.

         Proto jsem v Morašicích založil „veřejně přístupnou venkovní knihovnu“ a umístil jo do prosklené autobusové zastávky. V době jarní a letní je jistě příjemné spojit čtení knihy s posezením venku. V době podzimní a zimní je zase na místě si knihu z veřejně přístupné knihovničky jednoduše vypůjčit do tepla domova a tam si ji v klidu přečíst. Právě z těchto dvou důvodů jsem se rozhodl dát knihy Vám čtenářům před oči a blíže k rukám.

 

PRAVIDLA JAK S KNIHAMI VE VENKOVNÍ KNIHOVNĚ ZACHÁZET?

  • knihu si můžete číst v čekárně na lavičce třeba po částech.
  • knihu si můžete půjčit na přečtení domů a zase ji vrátit zpět.
  • knihu si můžete vzít domů na přečtení, pokud se Vám bude líbit, tak si ji ponechejte a přineste za ni knihu jinou.
  • pokud máte doma zajímavou a nepotřebnou knihu, tak ji věnujte do „veřejně přístupné venkovní knihovny“, kde si ji ostatní čtenáři mohou vypůjčit.

O dalších dvou etapách projektu budete včas informováni.

Kalendář
Říjen 2020
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
28.9.202029.9.202030.9.20201.10.20202.10.20203.10.20204.10.2020
5.10.20206.10.20207.10.2020 8.10.2020

Kategorie: Rok 2020Pozvánka - schůze zastupitelstva

9.10.202010.10.202011.10.2020
12.10.202013.10.202014.10.202015.10.202016.10.202017.10.202018.10.2020
19.10.202020.10.202021.10.202022.10.202023.10.202024.10.202025.10.2020
26.10.202027.10.202028.10.202029.10.202030.10.202031.10.20201.11.2020
Užitečné odkazy