Stránky byly naposled aktualizováný 20.10.2020 v 18:09
Akce, události, oznámení, pozvánky…

Tradice hasičů v Morašicích

Místní hasičský sbor byl založen v srpnu roku 1936. V kronice hasičů je o této události zápis, který má pramen z místní kroniky a ta o této události praví:„Zde bude poslání čs. hasičstva rozmnoženo o nové pole působnosti, aby pomáhalo všude, kde toho bude třeba, zvláště kdyby nová litice válečná otevřela své nenasytné hrdlo po lidských životech a roznášela bídu a utrpení po krajích naší drahé vlasti. Zde bude vděčné pole působnosti čs. hasičstva a toto poslání do krajnosti plniti bude i hasičstvo v Morašicích“

Dva roky poté byla na návsi postavena víceúčelová budova s hasičskou zbrojnicí. V přízemí zde dostali hasiči prostory na umístění své tehdejší techniky a výzbroje.

Hasičský sbor jako jeden z mála spolků v obci má nepřetržitou tradici. Vedle družstva dospělých bylo téměř vždy i družstvo mladých hasičů, což je vždy záruka k udržení spolku a nepřetržení vzniklé tradice. V současnosti se družstvo mladých hasičů měří síly s okolními hasičskými sbory a jezdí proto na soutěže pořádané v okolí.

Činnost hasičů v dnešní době je zaměřena na pomoc při živelných událostech v obci, jako tomu bylo v roce 2003 při odklízení naplaveného bahna z návsi před budovou OÚ. Poslední ostrou akcí hasičů byl zásah při požáru domu č 88. v roce 2002 a při hašení hořícího travního porostu na kopci za Popelkovými č.84 v roce následujícím.

www.hasicimorasice.estranky.cz

 

Prapor

VYSVĚTLENÍ POUŽITÝCH SYMBOLŮ NA PRAPORU SDH MORAŠICE U ZNOJMA

         Hasičský prapor je především symbolem, který bude hasičský sbor reprezentovat, ale zároveň zviditelňovat na venek a co je velmi významné, tak jako odkaz na naši dobu přetrvá do budoucnosti přes celé následující generace morašických hasičů.

         Grafický návrh hasičského praporu má být zcela nezaměnitelným originálem. Při jeho návrhu jsem se snažil, aby se výrazně odlišoval od všech praporů hasičských sborů Čech, Moravy a Slezska. Co dělá prapor nezaměnitelným je především jeho olemování. Navrhl jsem na něj lemovou grafiku, kterou dosud žádný hasičský prapor nemá. Inspirací mi přitom byli dva přírodní živly, z nichž hasiči jedním krotí druhý. Těmito živly jsou voda a oheň, které jsou s hasiči neodmyslitelně spjaty.

         Olemování obou listů praporu vytvářejí modré vlnky vody či červené plamínky ohně kombinované uprostřed s trikolorou ve státních barvách. V rozích praporu jsou lístky národního stromu lípy s květy, nad kterými jsou ve třech rozích položené zemské znaky Čech, Moravy a Slezska, pod které náš morašický hasičský sbor přísluší. Čtvrtý dolní vlající roh jsem doplnil znakem Slovenska, jako odkaz na dobu vzniku morašického sboru v době První republiky.

         Barvy lícu a rubu praporu jsou tradiční a to červená a modrá. Jsou to barvy symbolizující již zmíněné dva přírodní živly, červená oheň a modrá vodu.

         Přední strana praporu, líc či avers, je dle zvyklostí věnována příslušnému hasičskému sboru. Je červené barvy a je lemována bílo-modrými vlnkami vody s výše uvedenými zemskými znaky v rozích. Uprostřed listu praporu, na zlatém hasičském dobovém nářadí a přilbici, směřující hledím k žerdi, jsou položeny lipové listy a na nich znak obce Morašice, který nám v roce 2006, také v předvečer svatoanenské pouti, požehnal předchozí velmistr Křížovníků. Kolem těchto středových symbolů je nápis „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MORAŠICE“, doplněný nápisem udávajícím vznik morašického sboru „ZALOŽENÝ L. P. 1936“. To je nepsaná tradice, pokud se tento letopočet zná.

         Zadní strana praporu čili revers je tradičně věnována patronu hasičů, svatému Floriánovi. Je modré barvy a je naopak lemována žluto-červenými plamínky ohně, opět v kombinaci s výše uvedenými zemskými symboly v rozích. Uprostřed listu je umístěna postava svatého Floriána, hledícího také k žerdi a zobrazeného jako římský voják s vědrem vody, hasícího oheň. Nápis „BOHU KU CTI BLIŽNÍMU KU POMOCI“ měli morašičtí hasiči, krátce po svém vzniku, napsaný nad vjezdem do požární zbrojnice. Celé toto humánní heslo v plném rozsahu zní ale takto: „BOHU KU CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI, VLASTI KU ROZKVĚTU“. Na praporu je zkrácená verze, kterou si místní hasiči zvolili, jen s menší gramatickou úpravou, aby heslo takzvaně nekukalo. Po upravení tedy zní: „BOHU KE CTI BLIŽNÍMU KU POMOCI“. Hesla se na prapory píší bez interpunkčních znamének, tedy bez čárky za slovem CTI. Heslo vhodně doplňuje zmíněný světec a dvě nejvýznamnější budovy naší obce u jeho nohou. První slova „BOHU KE CTI“ odkazují na místní kostel svaté Anny při jeho pravé noze, kde měli hasiči po dlouhá léta umístěnou svou korouhev s nakresleným vyobrazením svatého Floriána. Druhá část „BLIŽNÍMU KU POMOCI“ zase symbolizuje důležité poslání hasičů, kteří mají zachraňovat majetky občanů před červeným kohoutem. Hořící stavba při světcově levé noze, je integrovaná budova obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí a připomíná vznik sboru a místo umístění jeho technického vybavení, které tam mají hasiči dodnes.

         Kreslená postava svatého Floriána byla kdysi vyobrazena na korouhvi, která se nacházela v místním kostele svaté Anny a kterou nosívali hasiči během průvodu po obci, při jeho květnovém svátku. Korouhev se bohužel do dnešních dnů nedochovala, proto bylo vyobrazení světce převzato z nedalekého kostela.

         Jak už jsem se v úvodu zmínil, tak hasičský prapor je právě tou významnou a trvalou hodnotou s generačním přesahem, kterou ta naše současná generace hasičů zanechá nastávajícím generacím morašických hasičů, tak jak to v roce 1936 učinili naši předci, založením sboru.

 

Napsal Emil VEIS

tvůrce návrhu hasičského praporu a člen hasičského sboru

Kalendář
Říjen 2020
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
28.9.202029.9.202030.9.20201.10.20202.10.20203.10.20204.10.2020
5.10.20206.10.20207.10.2020 8.10.2020

Kategorie: Rok 2020Pozvánka - schůze zastupitelstva

9.10.202010.10.202011.10.2020
12.10.202013.10.202014.10.202015.10.202016.10.202017.10.202018.10.2020
19.10.202020.10.202021.10.202022.10.202023.10.202024.10.202025.10.2020
26.10.202027.10.202028.10.202029.10.202030.10.202031.10.20201.11.2020
Užitečné odkazy