Stránky byly naposled aktualizováný 20.10.2020 v 18:09
Akce, události, oznámení, pozvánky…

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ RODÁCI A DOBRODINCI

2016-09-18-dary-na-elektrifikaci-www

Finanční dary můžete zasílat na číslo účtu, který spravuje obec.

Děkujeme za pochopení a všem dárcům srdečně ze srdce děkujeme.

číslo účtu, které spravuje obec Morašice

1582720319/0800

variabilní symbol

8052015

2013_Kaplicka_osvetleni_003

2013_Kaplicka_osvetleni_002

2013_Kaplicka_osvetleni_001

V neděli dne 18. dubna 2010 se ve starém kulturním domě uskutečnilo setkání občanů ohledně této stavby. Přišlo tam celkem 23 občanů, kteří mezi sebou uvítali ing. architekta Petra WEISSE z Lechovic – autora návrhu kapličky. Myšlenka postavit v katastru obce kapličku se zrodila v hlavách iniciátorů před čtyřmi roky. Zprvu však zůstalo jen u ní. V roce 2008 se na základě jednoho lékařsky nevysvětlitelného uzdravení věci nečekaně hnuly kupředu a s konečnou platností bylo rozhodnuto kapličku realizovat a zasvětit ji Matce ustavičné pomoci.

 

Setkání zahájil a řídil Emil VEIS. Nedělní setkání lidí dobré vůle, jak by se toto odpoledne mohlo nazvat, mělo následující průběh.

  • seznámení s myšlenkou, co občany vedlo a vede k tomu vybudovat v Morašicích kapličku
  • objasnění obrazu ikony Matky ustavičné pomoci
  • ing. architekt Petr WEIS seznámil přítomné s návrhem kapličky a pověděl něco o stavbě tohoto díla a zamýšlené úpravě jejího okolí
  • pak následoval prostor pro dotazy
  • v závěru pak bylo malé pohoštění s možností uvaření kávy, nebo čaje, při kterém dále probíhala volná diskuse, prohlídka vystaveného trojrozměrného modelu, dokumentů na nástěnce a další přátelské rozhovory
  • občané si mohli odnést pamětní obrazové materiály týkající se vlastní kapličky.

 

Setkání mělo velmi přátelskou a srdečnou atmosféru. Ing. architekt Petr WEISS, na modelu kapličky v měřítku 1:10, vysvětlil důvody, jež ho vedly k tomu navrhnout právě toto dílo. Kaple nebude klasického typu, je navržena nadčasově a je pojata jako skořepina, kterou tvoří modrý plášť Panny Marie, s průzorem v hlavě, symbolizujícím zvoničku. Výduť v plášti je bílá a tvoří malý prostor. Kaple bude umístěna na malém kruhovém návrší, neboli mohyle. Vystoupat se k ní bude moci po dvou schodech v půdorysu tvořených částmi kruhu. Příchozí návštěvníky budou dovnitř kaple zvát roztažené ruce Panny Marie a může tam vkročit každý, kdo o to bude stát. Kaple bude ukotvena na čtyřech nožkách. Nebude tedy až tak pevně spojena se zemí, což vzbudí dojem, že se jakoby vznáší. Tento prvek také zároveň podtrhuje Božství.

Přítomní se dozvěděli, že kaplička bude stát na parcele 541/1, to je na pozemku, který je ve vlastnictví obce Morašice. Hlavním důvodem tohoto opatření je bezproblémový vstup cizích osob na pozemek, což by v případě postavení kaple na soukromém pozemku byl téměř neřešitelný problém. Finanční prostředky na stavbu kapličky poskytnou občané formou daru obci. Poskytnutí pozemku na stavbu a formu úhrady odhlasovali zastupitelé obce na řádném zasedání dne 29. března 2010.

Vše, co se týká financování stavby, bylo dáno občanům na vědomí. Finanční prostředky mohou darovat na zvláště zřízený účet, který spravuje obec Morašice a to osobně, nebo zaslat složenkou. Trojrozměrný model kaple Matky ustavičné pomoci s mohylovým návrším v měřítku 1:10 pro toto setkání zhotovil kronikář Emil VEIS. Hodnotu modelu ocenil ing. architekt Petr WEISS na 40 000, – Kč, což se rovná téměř finančním nákladům na zhotovení vlastní kapličky a zamýšlené úpravy jejího okolí. Ty jsou vyjádřeny částkou 50 000, – Kč. Poprvé byl model představen veřejnosti právě na tomto setkání. Poté byl přenesen do místního kostela sv. Anny v Morašicích, kde si ho může každý občan prohlédnout. Vhodná doba je před, nebo po nedělní bohoslužbě, které začíná v 11.00 hodin. Účastníci setkání, jež trvalo přes hodinu, vznesli v diskusi několik dotazů. Ty byly vzápětí zodpovězeny. Poté následovalo pohoštění. Při něm se rozvinula volná velmi plodná diskuse, jež plynule přešla v besedu v rodinném kruhu trvající více jak dvě hodiny. Krátce po 17.00 hodině se rozcházeli poslední účastníci. Během roku proběhlo zaměření pozemku a v současné době probíhá proces vyjímání parcela z půdního a lesního fondu. Na zvláštní účet již několik občanů vložilo peněžní dary.

Model kapličky

K zobrazení souboru DWFx je potřeba mít nainstalován Internet Explorer 7 (nebo MSIE8 nebo vyšší), Windows Vista a novějších verzí komponenty .NET FrameWork (3.x), která je instalována jako součást řady aplikací.

model_kaplicka

Rozpočet

Financování sakrární stavby

Vlastní financování stavby kapličky bude probíhat z darů příznivců této stavby.  Pro tento účel byl zřízen účet u obce Morašice.

Kalendář
Říjen 2020
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
28.9.202029.9.202030.9.20201.10.20202.10.20203.10.20204.10.2020
5.10.20206.10.20207.10.2020 8.10.2020

Kategorie: Rok 2020Pozvánka - schůze zastupitelstva

9.10.202010.10.202011.10.2020
12.10.202013.10.202014.10.202015.10.202016.10.202017.10.202018.10.2020
19.10.202020.10.202021.10.202022.10.202023.10.202024.10.202025.10.2020
26.10.202027.10.202028.10.202029.10.202030.10.202031.10.20201.11.2020
Užitečné odkazy