Stránky byly naposled aktualizováný 20.10.2020 v 18:09
Akce, události, oznámení, pozvánky…

Kříž 1

Kříž stojí východně od kostela. Byl postaven v roce 1894. Druhý letopočet 1914 zřejmě udává rok jeho renovace. Sokl kříže je z kamene, vlastní kříž je odlit z litiny. Nápis na něm je tento:

Pojďte ke mně všichni,
kteří pracujete a
obtíženi jste a Já
Vás občerstvím.
Mat.11.28.
Jho mé jest sladké
a břímě mé lehké
1914

Kříž 2

Kříž rodin VEISOVÝCH byl postaven v roce 1905 jako první celo kamenný kříž v obci a patrně i v tento rok byl vysvěcen. Nechali ho postavit rolník Václav WEIS a jeho tři sestry. Kříž zhotovil a dodal kamenický mistr z Rokytné Leopold CHYBA. Kolem kříže vedla prašná polní cesta do Horních Dunajovic. Nespočetněkrát kolem něho prošli morašičtí usedlíci obdělávat svoje políčka. Každoročně kolem procházeli i poutníci jdoucí pěšky k Panně Marii do Hlubokých Mašůvek na hlavní pouť konanou začátkem července. Přes Morašice procházeli i poutníci Skaličtí a Petrovičtí. U kříže se celé procesí zastavilo. Při krátkém rozjímání se vzdala Bohu chválu a to modlitbou, popřípadě i písní. Na podstavec kříže, nebo nahoru k Panně Marii se dala přinesená, či natrhaná kytka z polního kvítí. Roku 1965 kříž znovu opravil a natřel Bedřich VEIS. Na počátku 90.tých let minulého století na přelomu měsíců února a března do kříže narazilo osobní auto jedoucí směrem z Morašic do Želetic, když na náledí dostalo smyk. Nárazem byl kříž povalen a jednotlivé bloky byly rozhozeny podél strouhy. Po nehodě kříž znovu postavil dne 11. 4. 1994 Josef WEIS s manželkou Hedvikou, synem Josefem a zetěm Slavomírem. Ke 100. výročí postavení byl celkově renovován Emilem VEISEM. Kříž je významný také tím, že je na něm umístěn železný označník Státní výškové nivelace. Na čelní desce kříže je vytesán tento nápis:

Pochválen buď
Ježíš Kristus!
— o —
Ejhle Ježíš spanilý,
jejž tvé hříchy zranily.
Následuj Ho duše má,
On tvá spása jediná.
1905.


Kříž 3


Hlavní kříž nechala postavit obec Morašická v roce 1906. Vzhledem k velmi špatnému stavu paty pískovcového bloku nesoucího korpus Krista, bylo rozhodnuto tuto část kříže podrobit generální opravě. Pata kříže byla po předchozí provizorní opravě kolem dokola oplechovaná. Za zrezivělý plech zatékalo a pískovec ze kterého je tato nejvrchnější část zhotovena se již začal rozpadat. Litinový korpus Krista nechal pozlatit 24 karátovým zlatem Ivo STANĚK provozující umělecká řemesla. Restaurátorské práce pískovcového bloku provedl Emil VEIS a podle málo znatelně dochovaného originálu také vytesal čtyři ornamenty ve tvaru kříže. Na čelní desce kříže je vytesán tento nápis:

Já jsem vzkříšení
i život: kdo věří ve mne,
byť také umřel, živ bude.“
(Jan11.25)
Odpočinutí věčné dejž
jim, o Pane, a světlo
věčné ať jim svítí.
1906
Postavila obec Morasická

Kříž 4

V roce 1906 nechali kříž postavit manželé rolník Petr a Marie SKRYJA z Morašic bydlící na č. 10. Kříž měl v obci významnou polohu. Ve 20.tých až 50.tých letech k němu v májových měsících přicházelo procesí s květy ozdobenou soškou Panny Marie. Také procesí o Štědrém dnu jdoucí obcí za zpěvu koled kříž obešlo. Kříž měl původně více barevných odstínů a jeho nátěr byl několikrát renovován. V současné době je celý natřen tmavě šedou barvou. Na čelní oválné desce kříže je vytesán tento nápis:

Beránku Boží
jenž snímáš hříchy světa
smiluj se nad námi!
— o —
Ku cti a chvále Boží
postaven tento kříž
léta páně 1906.

Kříž 5

V roce 1914 ho nechali postavit manželé Jan a Anna HERMANOVI, bydlící na č. 23. Asi před 10 lety zhotovil kameník Petr VALEŠ novou vrchní část nesoucí litinový odlitek Krista. Kříž zhotovil a dodal kamenický mistr z Rokytné Leopold CHYBA. Kříž je významný také tím, že je na něm umístěn železný označník Státní výškové nivelace. Na čelní oválné desce kříže byl do poslední opravy vytesán tento nápis:

Synu Boží na kříž skláno
Tělo tvé jest probodáno
ach jak žalný jest to zjev.
Řiďme kroky směrem mravným
Neboť jim to světem tmavým
hleď za vůdci korouhev!

Kříž byl několikrát natřen kostelníkem Petrem KŘEPELEM. Při poslední renovaci laku byl kříž natřen šedou barvou. Nápis na čelní desce byl odstraněn a nahrazen jednoduchým nápisem: Chvála Kristu

Kříž 6

Kříž byl postaven v době zuřící první světové války. I když tento kříž postavila vděčnost a láska, jak na něm hlásá nápis, tak jeho stav tomu vůbec neodpovídal. Kříž byl dobrých 50 let neudržován, z toho posledních 15 let byl ve velmi žalostném stavu, zarostlý křovím. Starostce obce Jiřině HERMANOVÉ, která nyní kříž vlastní, se tento stav znelíbil. Kříž byl v roce 2009 opraven od základů. Dva nejvrchnější díly musely být nově zhotoveny, neboť původní byly rozpadlé. Opravu kříže hradila J. HERMANOVÁ a provedl ji Emil VEIS před návštěvou papeže BENEDIKTA XVI. v Brně. Na čelní desce kříže je vytesán tento nápis:

Rekům, kteří v válce hrozné
v oběť dali život svůj,
na památku svatý kříži
po všechny časy tuto stůj!
Odpočinutí věčné dejž jim
o Pane v pokoji po boji!
ve světové válce 1916
postavili tento svatý kříž
vděčnost a láska.

Kříž 7

Kříž byl postaven v roce 1927 manželi TESAŘOVÝMI, bydlícími na č. 15 a jak hlásá nápis i tento kříž postavila vděčnost a láska. Také byl dlouhé roky neudržován a asi před pěti roky byl údajně povalen zemědělskou technikou. Vršek, tedy kamenný kříž nesoucí litinový odlitek Krista se pádem rozbil na několik kusů. Jan Tesař ze Skalice, kříž v roce 2008 vztyčil a provizorně opravil. Vršek však na něm stále chyběl. V roce 2009 byl kříž opraven od základů. Nejvrchnější díl (kříž) musel být nově odlit z betonu. Opravu kříže hradil J. TESAŘ a provedl ji taktéž Emil VEIS před návštěvou papeže BENEDIKTA XVI. v Brně. Na čelní desce kříže je vytesán tento nápis:

Z vděčnosti k Pánu
Bohu za jeho svatou
ochranu a na památku
nezvěstného bratra
postavila tento kříž
vděčnost a láska.
LÉTA PÁNĚ 1927

Kříž 8

Kříž nechala v roce 1928 postavit Marie PLECHATÁ. Kříž zhotovil kameník KOBLER Miroslav. Na čelní desce kříže je vytesán tento nápis:

Věřím v těla vzkříšení.
Ke cti
a chvále
Boží.
Věnováno od
MARIE PLECHATÉ
léta páně
1928.

V blízkosti základů kříže byl nevhodně vysazen keř, který rozrušil betonový sokl. Na podzim roku 2009 Emil VEIS zhotovil sokl nový.

Kříž 9

Kříž nechala v roce 1947 postavit rodina ŠKODOVA. V 70.tých letech minulého století byl kříž údajně stržen traktorem a od té doby jeho rozvaliny zarůstaly trním. Na podzim roku 2009 byly rozvaliny objeveny a keře vykáceny. I tento kříž by si zasluhoval celkovou opravu. Na čelní desce kříže je vytesán tento nápis:

NA PAMÁTKU
KARLA SEMOTAMA
který padl ve válce, Kopanci u Kaluše.
Větší lásky nemá než ten,
který dá život
za přátele své.
(jan)


Kalendář
Říjen 2020
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
28.9.202029.9.202030.9.20201.10.20202.10.20203.10.20204.10.2020
5.10.20206.10.20207.10.2020 8.10.2020

Kategorie: Rok 2020Pozvánka - schůze zastupitelstva

9.10.202010.10.202011.10.2020
12.10.202013.10.202014.10.202015.10.202016.10.202017.10.202018.10.2020
19.10.202020.10.202021.10.202022.10.202023.10.202024.10.202025.10.2020
26.10.202027.10.202028.10.202029.10.202030.10.202031.10.20201.11.2020
Užitečné odkazy