kontakt

 

Obec Morašice

Morašice 121

671 71 Hostěradice

 

+420 515 339 154

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po: 06:30 - 17:00
(15:00 - 15:30 starostka)

Út: 06:30 - 15:00
St: 06:30 - 15:00

(místostarosta 14:00-15:00)

Čt: - Dle tel. dohody 

Pá: 06:30 - 13:00

obecmorasice@tiscali.cz

ID datové schránky: ytebgr7

 

IČ: 00637441

Číslo účtu: 1582720319/0800

Morašice

Obec
Morašice

Vyhledávání

Vyhledávání

přihlášení odběru novinek >>

Počasí Znojmo

kontakt

 

Obec Morašice

Morašice 121

671 71 Hostěradice

 

+420 515 339 154

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po: 06:30 - 17:00
(15:00 - 15:30 starostka)

Út: 06:30 - 15:00
St: 06:30 - 15:00

(místostarosta 14:00-15:00)

Čt: - Dle tel. dohody 

Pá: 06:30 - 13:00

obecmorasice@tiscali.cz

ID datové schránky: ytebgr7

 

IČ: 00637441

Číslo účtu: 1582720319/0800

  • STAROSTA SDH Morašice: Josef Novák
  • VELITEL jednotky JPO V Morašice: Vlastimil Herman

 

Tradice hasičů v Morašicích

Místní hasičský sbor byl založen v srpnu roku 1936. V kronice hasičů je o této události zápis, který má pramen z místní kroniky a ta o této události praví:„Zde bude poslání čs. hasičstva rozmnoženo o nové pole působnosti, aby pomáhalo všude, kde toho bude třeba, zvláště kdyby nová litice válečná otevřela své nenasytné hrdlo po lidských životech a roznášela bídu a utrpení po krajích naší drahé vlasti. Zde bude vděčné pole působnosti čs. hasičstva a toto poslání do krajnosti plniti bude i hasičstvo v Morašicích“

Dva roky poté byla na návsi postavena víceúčelová budova s hasičskou zbrojnicí. V přízemí zde dostali hasiči prostory na umístění své tehdejší techniky a výzbroje. K 6.12.2019 čítá seznam členů SDH Morašice 42 jmen napříč věkovými skladbami. Starostou SDH Morašice je pan Josef Novák.

Hasičský sbor jako jeden z mála spolků v obci má nepřetržitou tradici. Vedle družstva dospělých bylo téměř vždy i družstvo mladých hasičů, což je vždy záruka k udržení spolku a nepřetržení vzniklé tradice. V současnosti se družstvo mladých hasičů měří síly s okolními hasičskými sbory a jezdí proto na soutěže pořádané v okolí. Něolik let funguje i družstvo žen, které významně reprezentují obec v požárním sportu v okolí.

www.hasicimorasice.estranky.cz

hasici.png

 Vysvětlení použitých symbolů na praporu SDH Morašice u Znojma

         Hasičský prapor je především symbolem, který bude hasičský sbor reprezentovat, ale zároveň zviditelňovat na venek a co je velmi významné, tak jako odkaz na naši dobu přetrvá do budoucnosti přes celé následující generace morašických hasičů.

         Grafický návrh hasičského praporu má být zcela nezaměnitelným originálem. Při jeho návrhu jsem se snažil, aby se výrazně odlišoval od všech praporů hasičských sborů Čech, Moravy a Slezska. Co dělá prapor nezaměnitelným je především jeho olemování. Navrhl jsem na něj lemovou grafiku, kterou dosud žádný hasičský prapor nemá. Inspirací mi přitom byli dva přírodní živly, z nichž hasiči jedním krotí druhý. Těmito živly jsou voda a oheň, které jsou s hasiči neodmyslitelně spjaty.

         Olemování obou listů praporu vytvářejí modré vlnky vody či červené plamínky ohně kombinované uprostřed s trikolorou ve státních barvách. V rozích praporu jsou lístky národního stromu lípy s květy, nad kterými jsou ve třech rozích položené zemské znaky Čech, Moravy a Slezska, pod které náš morašický hasičský sbor přísluší. Čtvrtý dolní vlající roh jsem doplnil znakem Slovenska, jako odkaz na dobu vzniku morašického sboru v době První republiky.

         Barvy lícu a rubu praporu jsou tradiční a to červená a modrá. Jsou to barvy symbolizující již zmíněné dva přírodní živly, červená oheň a modrá vodu.

         Přední strana praporu, líc či avers, je dle zvyklostí věnována příslušnému hasičskému sboru. Je červené barvy a je lemována bílo-modrými vlnkami vody s výše uvedenými zemskými znaky v rozích. Uprostřed listu praporu, na zlatém hasičském dobovém nářadí a přilbici, směřující hledím k žerdi, jsou položeny lipové listy a na nich znak obce Morašice, který nám v roce 2006, také v předvečer svatoanenské pouti, požehnal předchozí velmistr Křížovníků. Kolem těchto středových symbolů je nápis „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MORAŠICE“, doplněný nápisem udávajícím vznik morašického sboru „ZALOŽENÝ L. P. 1936“. To je nepsaná tradice, pokud se tento letopočet zná.

         Zadní strana praporu čili revers je tradičně věnována patronu hasičů, svatému Floriánovi. Je modré barvy a je naopak lemována žluto-červenými plamínky ohně, opět v kombinaci s výše uvedenými zemskými symboly v rozích. Uprostřed listu je umístěna postava svatého Floriána, hledícího také k žerdi a zobrazeného jako římský voják s vědrem vody, hasícího oheň. Nápis „BOHU KU CTI BLIŽNÍMU KU POMOCI“ měli morašičtí hasiči, krátce po svém vzniku, napsaný nad vjezdem do požární zbrojnice. Celé toto humánní heslo v plném rozsahu zní ale takto: „BOHU KU CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI, VLASTI KU ROZKVĚTU“. Na praporu je zkrácená verze, kterou si místní hasiči zvolili, jen s menší gramatickou úpravou, aby heslo takzvaně nekukalo. Po upravení tedy zní: „BOHU KE CTI BLIŽNÍMU KU POMOCI“. Hesla se na prapory píší bez interpunkčních znamének, tedy bez čárky za slovem CTI. Heslo vhodně doplňuje zmíněný světec a dvě nejvýznamnější budovy naší obce u jeho nohou. První slova „BOHU KE CTI“ odkazují na místní kostel svaté Anny při jeho pravé noze, kde měli hasiči po dlouhá léta umístěnou svou korouhev s nakresleným vyobrazením svatého Floriána. Druhá část „BLIŽNÍMU KU POMOCI“ zase symbolizuje důležité poslání hasičů, kteří mají zachraňovat majetky občanů před červeným kohoutem. Hořící stavba při světcově levé noze, je integrovaná budova obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí a připomíná vznik sboru a místo umístění jeho technického vybavení, které tam mají hasiči dodnes.

         Kreslená postava svatého Floriána byla kdysi vyobrazena na korouhvi, která se nacházela v místním kostele svaté Anny a kterou nosívali hasiči během průvodu po obci, při jeho květnovém svátku. Korouhev se bohužel do dnešních dnů nedochovala, proto bylo vyobrazení světce převzato z nedalekého kostela.

         Jak už jsem se v úvodu zmínil, tak hasičský prapor je právě tou významnou a trvalou hodnotou s generačním přesahem, kterou ta naše současná generace hasičů zanechá nastávajícím generacím morašických hasičů, tak jak to v roce 1936 učinili naši předci, založením sboru.

 

2019_Hasicsky_prapor_002-300x225.jpg2019_Hasicsky_prapor_001-300x225.jpg

Napsal: Emil VEIS, tvůrce návrhu hasičského praporu a člen hasičského sboru.

 

Výročí 80. let od založení SDH Morašice

20. Srpna 2016 náš sbor oslavil 80. – té výročí od založení. Na place před KD byli oceněni příslušníci našeho sboru.

Zasloužilí členové sboru pánové František Herman, Jan Báha a Jeroným Balík obdrželi sošku sv. Floriána.

Medaile:

Za příkladnou práci -  Pavel Procházka st.

Za zásluhy -  Vlastimil Herman a Vojtěch Křepela

Za věrnost 50 let sv. Floriána – Josef Novák

Za věrnost 40 let – Vladimír Jaša a Aleš Kotrnec st.

Za věrnost 30 let – Stanislav Kudláček, František Polický, Pavel Procházka st. a Jiří Virgl

Za věrnost 20 let – Jan Hejlek, Aleš Kotrnec ml., Jan Křepela, Milan Polický, Procházka Jindřich st. a Jan Zajíc

Za věrnost 10 let – Zdeněk Weis st., Emil Veis, Petr Veis, Jiří Sikmund, Michal Kotrnec a Pavel Bláha ml.

Čestné uznání – Tomáš Herman, Jindřich Procházka ml., Pavel Procházka ml., Lukáš Bartuněk, Josef Kratochvíl, Michal Procházka, Marek Ulrych, Martin Procházka, Jitka Procházková, Radka Virglová,Jaroslava Nováková, Rudolf Březina, Karel Vančura, Lucie Ulrychová, Zdeněk Weis ml., Radek Adámek a Iveta Adámková.

Z okresního združení HČMS náš sbor obdržel k 80 výročí založení stuhu na prapor. K poslechu a tanci vyhrávala skupina Sonex ze Skalice. Na oslavách se účastnili hasiči z našeho okrsku č. 12 a pozvání nám oplatili hasiči z Hostěradic a Drnholce. Bratři hasiči se prezentovali svojí technikou, Skaličtí jako bonus přidali stříkání funkční koňmi taženou stříkačkou. Zpestření dne byla prezentace Integrovaného záchranného systému a to hlídkou PČR z M. Krumlova, ZZS z Brna a ukázka hašení hořícího oleje jednotkou HZS z PS v M. Krumlově. Jako vždy se na naší akci peklo maso na kotlíku a čepovali nápoje.

2016_.jpg

 

Napsal: Vlastimil Herman, velitel jednotky JSDH Morašice.

 

Košt sv. Floriána 7.5.2016

7. Května jsme uspořádali Morašický košt sv. Floriána. Jednalo se o první ročník bez tradice a vlastních zkušeností.Vína byla ohodnocena 28.4.2016 čtyřmi bodovacími komisemi o čtyřech členech vedená Josefem Cízlerem z Gastvínu Hrušovany n./ Jevišovkou. Podařilo se shromáždit 171 vzorků vín, z toho 119 vzorků bílých, 29 červených a 22 rosé, klaret. Z celkového počtu 22 vzorků vín starších, 54 vzorků bylo ohodnoceno zlatou medailí. Zúčastnilo se 50 vystavovatelů z Moravské oblasti a Znojemské, Mikulovské, Velkopavlovické, Slovácké podoblasti. Byly uděleny věcné ceny za Championa bílých vín, Championa červených vín , Nejlépe hodnocené růžové víno, Nejlepší víno mladé, Nejlepší víno starší bílé a Nejlepší víno starší červené. Účast návštěvníků nebyla velká tj. 50 platících a cca 20 s volným vstupem (vinaři apod.). Pořadatelé připravili něco k zakousnutí – čerstvý chléb, sýr a klobásek. Hospodský připravil guláš pro hladovějící krky. Na koštu vydrželi vytrvalci cca hodinu po půlnoci. Těm návštěvníkům, kterým se akce líbila vzkazuji, ať příjdou příště zase ( možná bude i živá hudba) a těm co nebyli, ať se příjdou podívat. Všem pořadatelům hasičům i nehasičům, kteří přiložili ruku k dílu, vystavovatelům a hodnotitelům patří velký dík. Zvláštní poděkování patří Morašickému rodákovi Josefu Klímovi, který nám pomohl se schromážďováním vzorků a bodováním. Dále patří dík OÚ Morašice, starostovi obce za bezplatné zapůjčení KD, úhradou tisku katalogů, diplomů a občerstvení pro komisaře. Sbor zajistil pořízení skleniček, věcných cen, stolků a celkovou organizaci bez ohledu na čas a finanční újmu. Akce byla pořádána s vědomím, že je pro Vás - občany.. Tak příště u pohárku dobrého vínečka nashledanou.

Napsal: Vlastimil Herman.

2017_Kost_vina_024.jpg

 

2018.jpg

 

2018_Kost_008.jpg

 

2018_Kost_005.jpg

 

Od roku 2019 převzal pořádání akce nově vzniklý VINAŘSKÝ SPOLEK MORAŠICE.

 

 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Morašice

Morašice jsou zařazeny do kategorie JPO V - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností.

Právní rámec:

Podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Z právního hlediska tedy jednotka, kterou podle tohoto zákona zřídí obec, není totožná s občanskými sdruženími, jimiž většinou jsou sbory dobrovolných hasičů (SDH), ale prakticky bývá nejčastěji obcí jmenována po dohodě s těmito dobrovolnickými spolky a z jejich členů – obec však musí zřídit jednotku i v případě, kdy v obci žádné dobrovolné sdružení není. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.

 

V součastné době vlastníme dopravní automobil DA 12 - A 31 T - K, Který byl přestavěn od 1.10.2008 (r.v. 1998) z podvozku AVIA A 30 K - DVS 12 (r.v. 1980).

Technické údaje:

Typové označení:       D 407.02

Motor:                           A 31 T Inrercooler ( chladič plnícího vzduchu) , Euro 2

Druh motoru:            naftový motor vznětový, OHV, čtyřdobý,řadový, kapalinou chlazený čtyřválec  s přímým vstřikem paliva, přeplňovaný.

Celkový objem válců: 3596 cm3

Max. čistý výkon dle ECE 85:  76 Kw / 2600min -1

Převodovka:                5 rychlostní ( řazení na podlaze )

Servořízení

Hmotnost:          pohotovostní   -  4 350 kg

                             užitečná           -  1 640 kg

                             celková            -  5 990 kg

Nejvyšší dovolená rychlost :    100 km / hod.

Emise :              EHK OSN č. 49 - 02 B ( Euro 2 )

Spotřeba paliva :                        15 - 19 l / 100 km

 

PB220002.JPGPB220003.JPG

  

Požár rodinného domu č.p. 59

Dne 2.2.2009 v 1 22h byl vyhlášen  požární poplach naší jednotce. Jednalo se o požár domu č.59 majitelky Neuwirtové Augustýny, uživatel Josef Gruna č. 39 v Morašicích.Průzkumem bylo zjištěno, že domek není obydlen, je bez přívodu el. energie a plynu. Místo zásahu bylo již ve 3 fázi požáru. Naše jednotka zřídila čerpací stanoviště a vytvářela dálkovou dopravu z požární nádrže cca 240 m.  Po příjezdu jednotek SDH Višňové a HZS  PS M:Krumlov a dalších ( SDH Trstěnice, SDH Mikulovice, HZS PS Znojmo, SDH Miroslav ) předáno místo události VZ z PS M.Krumlov. Dopravní vedení nevyužito z důvodu dostatečného množství vody v cisternách. Naše jednotka po lokalizaci se podílela na rozebírání konstrukcí za pomoci trhacího háku, motorové pily ( soukromé ) a kopáče. Vytvořena hlídka 1 + 5 do 5 54 h, po té místo předáno uživateli a vrátili jsme se na základnu.

ObrazekObrazek

 P1300001.JPGObrazek

 

Napsal: Vlastimil Herman, velitel jednotky JSDH Morašice.

 

Požár rodinného domu č.p. 100

Výjezd jSDH Morašice – 27.01.2018 09:57:47 – POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY – RD u silnice na Želetice – Morašice

Na místě byla první jednotka JSDH Višňové. Zjistila, že se jednalo o vzplanutí popela na dvoře rodinného domu. Při tom došlo k zakouření půdního prostoru. Popel uhašen. Na místo dále dorazila, kromě domácích jednotka z Trstěnic a hasiči ze stanice Moravský Krumlov. Událost se obešla bez škody. Lokalizace 09:57, likvidace 10:59.

Vytvořena hlídka 1 + 3 do 12.32 h, poté místo předáno uživateli a vrátili jsme se na základnu.

 27332231_1512926752094289_792500529158453125_n.jpg26992381_1512926908760940_3453196780516025766_n.jpg

 

 19554495_1512926982094266_884451829410961495_n.jpg27459835_396838960766507_4252635107326612567_n.jpg

 

Napsal: Lukáš Bartuněk, velitel družstva
Foto: JSDH Višňové, SDH Morašice.

 

Požár rodinného domu č.p. 56

Výjezd jSDH Morašice – 18.04.2020 20:22:26 POŽÁR – NÍZKÉ BUDOVY MORAŠICE

Přítomny jednotky Morašice, Moravský Krumlov, Višňové, Trstěnice. 

Požár dřevěného odpadu ve sklepě rodinného domu. Prostor byl zneutralizován za použití vodního proudu a vyvětrán. Lokalizace 20:56, likvidace 21:29. 

Naše jednotka po lokalizaci podílela na realizaci dopravního vedení, které bylo nevyužito z důvodu dostatečného množství vody v cisternách.

Vytvořena hlídka 1 + 5 do 23.54 h, po té místo předáno uživateli a vrátili jsme se na základnu.

93816626_2792191414167810_2658026968821268480_o.jpg93122706_2792190330834585_7061528505003016192_n.jpg 94242385_2792189454168006_284104209660379136_n.jpg

Napsal: Lukáš Bartuněk, velitel družstva
Foto: JSDH Višňové, SDH Morašice. 

 

 

 Archivní foto: SDH Morašice

 

cp logo index

BLOND1

ids jmk

logo krizport

logo1 offic

logo1 offic

logo1 offic

logo1 offic

logo1 offic

logo1 offic

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o použití cookies